Projectmanagement

Klantgericht en transparant…

FAAB helpt u bij het beheersen van projecten. Onze manier is duidelijk, klantgericht en transparant. Tijdens het eerste gesprek met u als opdrachtgever worden de randvoorwaarden en doelstellingen in kaart gebracht. Ook niet technische zaken zoals deadlines, go / no go-momenten, budget en voortgangbesprekingen krijgen de juiste aandacht.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat, afhankelijk van de omvang van het project, doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

FAAB doorloopt bij projectmanagement in het algemeen de volgende stapProjectmanagementpen:

  • Start van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • Beëindiging, eventuele verslaglegging c.q. rapportage of aflevering van een eindproduct

Klantgerichte aanpak bij het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten.