Productontwikkeling

Onze manier van werken…

De manier waarop FAAB productontwikkelingsprojecten aanpakt is duidelijk en transparant. Tijdens het eerste gesprek met u als opdrachtgever worden de randvoorwaarden en doelstellingen in kaart gebracht. Ook niet technische zaken zoals deadlines, go / no go-momenten, budget en voortgangsbesprekingen krijgen de juiste aandacht.

In goed overleg kiest FAAB, samen met u als opdrachtgever, de projectvorm die het meest optimaal is om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Afhankelijk van het te ontwikkelen product worden de volgende fasen doorlopen:

  • product-idee met haalbaarheidsanalyseProductontwikkeling
  • conceptontwerp
  • gedetailleerd ontwerp
  • functioneel model (mock-up)
  • prototype
  • nulserie
  • serieproductie
  • omzet
  • continueren omzet
  • nazorg & life-cycle-management

Hardware- en softwareontwikkeling lopen zoveel mogelijk parallel en er wordt tevens gedacht aan de testbaarheid en de te ontwikkelen testomgeving.

Voor meer gedetailleerde informatie, aarzel niet, neem contact met ons op.